Velkommen til Dialogen - den virkelige portalen!

Du befinner deg akkurat nå på grensen til en parallell virkelighet. Stopp litt og stå der en stund. Tenk litt over hvem du er, og hvor du er i dag. Hvis du nå velger å gå noen skritt videre, vil du kanskje ikke lenger være den samme. Er du villig til å risikere det? Det kan kanskje høres ut som om vi snakker om et narkotisk stoff, men vi gjør ikke det.

Dette er vanskelig å forklare. Aldri før har du vært så nær en helt annen verden, det er bare et tynt skall som skiller deg fra alt det som skjer der inne. Det er nesten så man merker at det syder og pulserer. Det kan kanskje høres ut som om vi snakker om en religiøs sekt, men vi gjør ikke det.

Dialogen ble oppdaget i 1991 av noen elever ved Skien Videregående Skole. Først var det to av dem, som sto omtrent der du står nå. De åpnet døren på gløtt, men var litt forsiktige med å gå gjennom. De var neppe klar over hva de hadde framfor seg, og de var hele seks stykker før de våget å trenge fullstendig gjennom. Det høres kanskje ut som om vi snakker om en gammel myte, men vi gjør ikke det.

Nå har det gått over ti år, og bare noen ganske få har klart det presset det er å leve i to virkeligheter. Dialører har kommet og Dialører har gått, og de fleste har trukket seg stille tilbake til sine vanlige liv. Noen ganske få taklet Dialogen spesielt dårlig, og dem har det rablet fullstendig for. Det høres kanskje ut som om vi snakker om en psykiatrisk anstalt, men vi gjør ikke det.

Dialogen er rett og slett ikke noe for sarte sjeler. Det er ingen aldersgrenser der, men du bør kjenne deg selv og dine begrensninger før du velger å fortsette. Kontakten med de andre der inne har du gjennom tastaturet, og der råder den fullendte ytringsfrihet. Du tror kanskje du vet hva frihet er, men det gjør du ikke. Ikke før du har besøkt det parallelle univers, som kalles Dialogen eller Laagen. Og først da vet du om du kan takle det.

Laagen høres kanskje ut som om noe du har hørt om før, men den er ikke det.